CESTE

Sem univ. dipl.inž.gradb. za ceste in že 32 let opravljam delo na področju cest in imam opravljen izpit za presojevalca varnosti cest.

14 let sem projektirala ceste, bila 5 let gradbena inšpektorica in 13 let zaposlena na DRSC kot vodja območja pri pridobivanju soglasij za cestne priključke, gradnjo v varovalnem pasu in cestišču državnih cest.

Sedaj sem se upokojila, kjer na podlagi dolgoletnih izkušenj ponujam strokovno pomoč in svetovanje preko podjemne pogodbe.

Občinskim in državnim inštitucijam ponujam strokovno svetovanje in presojo varnosti cest, tako kot zahteva zakon o cestah.